Reference

Petra Kubínyiová se na mne obrátila před několika lety pro radu s rozjezdem svého podnikání na volné noze. Podobných žádostí dostávám každý rok několik desítek, ale tohle mi jako jedno z mála utkvělo v živé paměti. Petra je totiž výjimečně energická a inteligentní žena s velmi příjemným vystupováním. Úsilí, které pro dobro svých klientů vynakládá, je opravdu nevídané. Navíc je 100% spolehlivá a její komunikační dovednosti jsou špičkové, což pochopitelně s úspěchem uplatňuje při tlumočení francouzštiny. Petra Kubínyiová je profesionálka velkého formátu a já jsem upřímně zvědavý, kudy se bude její kariéra dále ubírat. Hledáte-li špičkovou francouzštinářku, nebo klíčového člena do projektového týmu, Petra je pro Vás ta nejlepší volba, vřele doporučuji.

Robert Vlach

podnikatelský poradce a provozovatel portálu Na volné noze ~ navolnenoze.cz/prezentace/robert-vlach/

Slečna Kubínyiová pracovala s naší společností Česká sportovní a.s. jako tlumočnice při příležitosti utkání Davis Cupu Česká republika – Francie v březnu 2009. Projevila se jako velice schopná, jazykově velice dobře vybavená a organizačně samostatná a naše společnost byla s její prací spokojena.

Vladimír Šafařík

výkonný ředitel, Česká sportovní a.s ~ www.ceskasportovni.cz

Mgr. Petra Kubínyiová pracovala pro naši společnost od 1. prosince 2007 do 30. září 2008 jako asistentka Útvaru pro komunikaci. Součástí její pracovní náplně byly mimo jiné i obousměrné překlady, příležitostné tlumočení, zajišťování asistentské práce, spolupráce na korekturách interního firemního časopisu v česko-francouzském jazyce. Je možno konstatovat, že Mgr. Petra Kubínyiová po dobu svého působení v naší společnosti odváděla dobrou kreativní práci. S jejím aktivním a svědomitým přístupem k pracovním úkolům jsme byli spokojeni. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za profesionální přístup a popřáli jí hodně pracovních úspěchů.

Mgr. Martina Kantorová

vedoucí Útvaru pro komunikaci, energetická skupina Dalkia ~ www.dalkia.cz

Společnost Eiffage Construction Česká republika, a.s., dceřiná společnost francouzské stavební skupiny EIFFAGE, je devátou největší stavební firmou v České republice a největším českým exportérem stavebních prací. Působí v České republice, na Slovensku a v Polsku. Mgr. Petra Kubínyiová u nás od srpna 2009 zastává pozici specialisty pro administrativu a pojištění. Náplň její práce spočívá kromě jiného také v překladech a tlumočení. Významnou měrou tak přispívá k usnadnění komunikace mezi vlastníky společnosti a jejím českým top managementem.

Ing. Marcela Blachová Mikšová, MBA

jednatelka, administrativní a finanční ředitelka firmy Eiffage Construction Česká republika, a.s. ~ www.eccr.cz

Společnost SITA CZ a.s. je vlastníkem spalovny průmyslových odpadů SPOVO. Mgr. Petra Kubínyiová s námi spolupracuje již od roku 2008 v rámci dlouhodobého projektu zlepšování výkonu spalovny. Pracuje pro nás jako externí tlumočnice a překladatelka francouzštiny během návštěv francouzských expertů, pomáhá se zajišťováním programu, překládá technické materiály a prezentace. V rámci spolupráce s ní si ceníme zejména její znalosti francouzského jazyka včetně odborné terminologie spalovací technologie, preciznosti překladů, zodpovědnosti, časové přizpůsobivosti a v neposlední řadě také jejího pozitivního a vstřícného přístupu k práci a spolupracovníkům. Doufáme, že naše spolupráce bude dlouho pokračovat a přejeme jí, aby si i nadále udržela standard nabízených služeb v naší budoucí spolupráci.

Milan Vala

manažer provozního úseku společnosti SITA CZ a.s. ~ www.sita.cz

Potvrzujeme tímto, že paní Mgr. Petra Kubínyiová pracovala pro jazykovou školu Hello v Ostravě jako obousměrná překladatelka a tlumočnice francouského jazyka. Její spolupráce jsme si cenili my i naši klienti, především oceňujeme její preciznost a znalost jazyka.

Ing. Ivo Táborský

ředitel školy Hello ~ www.hello.cz

Naše firma se zabývá obchodem s ojetými automobily. Hlavní činností je jejich dovoz ze západní Evropy do České republiky a občasný export na Slovensko. V roce 2009 jsme si u Mgr. Petry Kubínyiové objednali překlad z francouzského do českého jazyka – jednalo se o právní text (paragraf 39 belgického zákona o DPH). S prací Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli spokojeni, překlad dodala v řádném termínu a v požadované kvalitě. Spolupráci můžeme doporučit.

David Kaštovský

majitel firmy Auto Export-Import ~ dnsauto@email.cz

Asociace TRIGON vznikla jako asociace subjektů za účelem efektivní mezirezortní spolupráce v oblasti výchovy a vzdělávání, sociální sféry a zdravotnictví. Hlavním posláním AT je vyvíjet činnosti a realizovat prospěšné projekty zaměřené na podporu lidem s handicapem, rodinám, rizikovým skupinám dětí atd. Významným úkolem AT je také využití mezinárodní spolupráce, jejíž vyvrcholením je každoroční akce Evropské dny handicapu v Ostravě. S Mgr. Petrou Kubínyiovou jsme navázali spolupráci na konci roku 2008. Od té doby pro nás realizuje překlady (např. překlad internetových stránek asociace a prezentací pro Evropské dny handicapu) a tlumočení z francouzského jazyka. S prací Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli vždy velmi spokojeni. Oceňujeme její profesionalitu a jazykovou vybavenost a doufáme, že oboustranně výhodná spolupráce bude i nadále pokračovat. Překladatelské a tlumočnické služby slečny Kubínyiové vřele doporučujeme.

Mgr. Olga Rosembergerová

předsedkyně Asociace TRIGON ~ www.asociacetrigon.eu

Potvrzujeme, že od roku 2007 dlouhodobě spolupracujeme s Mgr. Petrou Kubínyiovou, která pro nás pracuje jako obousměrná překladatelka francouzštiny. Vypracovává pro naše klienty překlady a korektury v oblastech, jako jsou právní texty, policejní dokumenty, technické zprávy, texty pro farmaceutický průmysl, texty vztahující se k EU a další. S kvalitou a profesionalitou Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli vždy velmi spokojeni. Velmi též oceňujeme dodržování stanovených termínů, její časovou flexibilitu a ochotu. Po téměř třech letech spolupráce můžeme konstatovat, že její práce představuje velký význam pro kvalitu služeb, které naše překladatelská agentura poskytuje.

Bc. Jana Chalupková

majitelka překladatelské agentury ~ www.chalupkova.eu

Společnost Stanislav Kupka AUTODOPRAVA podniká v mezinárodní silniční přepravě zboží. Již od počátku roku 2009 trvale spolupracujeme s Mgr. Petrou Kubínyiovou, která pro nás v případě potřeby zajišťuje komunikaci s Francií – překlady z francouzského do českého jazyka. Překlady, které pro nás již opakovaně zajišťovala, se týkaly urgentních záležitostí a vyžadovaly terminologickou jednoznačnost a přesnost. V tomto ohledu se nám spolupráce s Mgr. Petrou Kubínyiovou velmi osvědčila. Domluvené překlady odevzdávala řádně splněny a včas. Rádi bychom jí touto cestou poděkovali za dosavadní práci odvedenou pro naši společnost a doufáme, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.

Stanislav Kupka

majitel společnosti Stanislav Kupka AUTODOPRAVA ~ kupka.auto@seznam.cz

Cestovní kancelář VLADAtour je CK s dlouholetou tradicí, funguje od roku 1992, tedy již 18 let. Zaměřujeme se na pobyty v Itálii, Chorvatsku, Francii a také Španělsku. Je pro nás velmi důležité navazovat a zachovávat dobré vztahy s našimi zahraničními partnery, tudíž preferujeme komunikaci v jejich jazyce. Z tohoto důvodu jsme navázali spolupráci s Mgr. Petrou Kubínyiovou, která s námi dlouhodobě spolupracuje na zajišťování ubytování a dalších organizačních záležitostí ve Francii. Jezdí pro nás také jako delegátka. Mgr. Petra Kubínyiová je velmi profesionální, komunikativní a vstřícná. Zejména její časová flexibilita, jazykové znalosti a schopnosti jsou potvrzením našeho správného výběru. Spolupráci všem doporučujeme.

Ing. Vlasta Daňková

majitelka cestovní kanceláře VLADAtour ~ www.vladatour.cz

Právnická fakulta UK v Praze tímto potvrzuje, že Mgr. Petra Kubínyiová v roce 2008 realizovala pro fakultu překlad právnického textu z FJ do ČJ jako externí překladatel. Překlad byl proveden v souladu s dohodnutým časovým termínem, ve velmi dobré kvalitě a odpovídal požadavkům odborného překladu právních textů. V návaznost na výše uvedené je možno doporučit Mgr. Petru Kubínyiovou jako spolehlivého obchodního partnera. Těšíme se na další případnou spolupráci.

JUDr. Martin Štefko, PhD.

odborný asistent na Právnické fakultě Univerzity Karlovy ~ www.cuni.cz

Dne 19. 2. 2009 tlumočila Mgr. Petra Kubínyiová přednášku paní Maryse Maligne z Poitiers se sociální a psychologickou tematikou pro studenty Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Délka přednášky o sexuálním zneužívání mladistvých trvala cca 4 hodiny. S tlumočením Mgr. Petry Kubínyiové jsme byli spokojeni.

Mgr. Tomáš Šobáň

vedoucí katedry sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity ~ fss.osu.cz

Francouzštině se věnuji už 5 let, ale jen poslední 2 roky mi opravdu přispěly něčím do života. Od doby, kdy mi Petra začala dávat soukromé lekce jsem poznala, jak je francouzština krásný jazyk, a že i učení může být zábavné. Zaznamenala jsem velké pokroky ve všech ohledech (čtení, psaní, konverzace) a mohu podotknout, že je znalcem nejen tohoto jazyka, ale i francouzské kultury. Navíc je to velmi příjemná, sympatická a ochotná osoba, která dobře vychází s lidmi.

Nikola Holeszová

studentka gymnázia

Mezi vánočními svátky jsem potřeboval hodně narychlo přeložit rodný list. Děkuji za vstřícnost, ochotu a rychlost, s jakou byl můj požadavek vyřešen. Ještě jednou děkuji a budu se těšit na další případnou spolupráci.

Ivo Naglík

S Petrou Kubínyiovou jsem se setkala během studijní stáže ve firmě Eiffage Ostrava. Věnovala se mi s přátelským přístupem, ochotou a vstřícností. Díky ní jsem poznala činnost překladatele a tlumočníka přímo v akci. Potvrzuji, že je opravdová profesionálka a stala se mým nedostižným vzorem. Bravurně zvládá překlady nejen odborných, ale i technických, ekonomických a právních textů. Při tlumočení reaguje okamžitě, její projev je pečlivý, plynulý a srozumitelný. Budu-li někdy potřebovat její služby, ráda se na ni obrátím a bez obav ji doporučím i svým přátelům.

Monika Kašpárková

studentka 2. ročníku KS - FF OU

Tímto rád ještě jednou děkuji Mgr. Petře Kubínyiové za vyřízení záležitosti s francouzskými úřady. Bez její pomoci bychom dokumenty nezískali. Moc děkuji a těším se na další případnou spolupráci.

Michal Hybeš

disponent mezinárodní dopravy

Slečnu Petru Kubínyiovou moc moc doporučuji všem, kteří by potřebovali překlad z francouzštiny! Je hodně šikovná, laskavá a vychází okamžitě vstříc. Léčila jsem se půl roku ve Francii, v Grenoblu, potřebovala jsem přeložit urychleně lékařskou zprávu do českého jazyka pro svého pana doktora tady v České republice, dostala jsem na slečnu kontakt, že je moc šikovná a rychlá a tak jsem jí zavolala a domluva byla příjemná. Do dvou dnů mám překlad na stole! Slečnu Petru Kubínyiovou opravdu velmi doporučuji, je velice nadaná a šikovná a umí hezky jednat s lidmi. Je také velice dobrá poradkyně. Dokonce mi chtěla zavolat ohledně překladu této lékařské zprávy přímo do Francie mému panu doktorovi v Grenoblu. Nemusela jsem se starat vůbec o nic. Slečnu Petru Kubínyiovou vřele doporučuji všem!

Gabriela Hartmannová

Petra Kubínyiová je mou překladatelkou francouzských knih a článků, ze kterých čerpám informace pro tvorbu mých knih o cizinecké legii. Musím uznat, že se jedná o naprosto profesionální, velice seriózní a příjemnou mladou dámu. Velice jí tímto děkuji a těším se na další spolupráci!

Michal Odstrčil

Tímto bych ještě jednou ráda poděkovala Petře Kubínyiové za velmi rychlou pomoc s překladem citátu do francouzského jazyka, který bude nyní zdobit část mého těla, a díky ní bude hlavně správně :) Děkuji za vstřícnost, ochotu a rychlost, s jakou byl můj požadavek vyřešen. Budu se těšit na další případnou spolupráci.

Michaela Suchá

FANTASTICKÁ překladatelka! Potřebovala jsem přeložit frankokanadské apostily do češtiny a kontaktovala 6 různých překladatelů s minimální odezvou. Jediná Petra reagovala hbitě. Překlad dokončila velmi rychle a přesně. Cena byla také velmi rozumná. Ráda Petru doporučuji.

Helena Horak

doktorka v USA

Paní magistra Kubínyiová pro nás realizovala překlad www stránek Holidayvaclav.cz (ubytování v mobilních domcích nedaleko Chebu) do FR verze. Pro rychlé jednání a spolehlivost mohu doporučit.

Václav Pospíchal

www.holidayvaclav.cz