Soudní překlady

Soudní překlady

CO TO ZNAMENÁ „soudní“ překlad?

„Soudní“ překlad (jinak také úřední překlad, oficiální překlad, překlad s kulatým razítkem) je úkon, jehož výsledkem je přeložený dokument svázaný s originálem, opatřený tlumočnickou doložkou a kulatým razítkem.

Tyto úkony provádí kvalifikovaný tlumočník, jmenovaný soudem.

KDY POTŘEBUJI SOUDNÍ RAZÍTKO?
V případě, kdy jde o překlad důležitých dokumentů osobní, právní, úřední povahy.

CO PRO VÁS MOHU UDĚLAT JÁ?

Dne 6. října 2010 jsem byla jmenována Krajským soudem v Ostravě č. Spr 3129/2010 soudní překladatelkou jazyka francouzského a získala oprávnění provádět:

a) překlad:

 • rodného listu
 • oddacího listu
 • úmrtního listu
 • výpisu z rejstříku trestů
 • výpisu z obchodního rejstříku
 • vysvědčení
 • diplomů
 • úředních dokumentů
 • právních dokumentů (rozsudků, vyrovnání, smluv…apod.)
 • policejních protokolů
 • lékařských zpráv
 • dokumentů pro pojišťovny
 • apod.

 A CO K TOMU BUDU POTŘEBOVAT?

Soudní překlad je svázán s originálním dokumentem. Proto budu potřebovat originál dokumentu či jeho notářsky ověřenou kopii (notářské ověření Vám provede notář nebo kontaktní místa Czech Point, která se nacházejí téměř na každé poště).